picture

Vrácení a reklamace

Formulář pro uplatnění reklamace
(vyplňte tento formulář a odešlete jej zpět pouze v případě, že chcete reklamovat zboží v zákonné
záruční lhůtě. Formulář je třeba vytisknout, podepsat a zaslat naskenovaný na níže uvedenou
emailovou adresu, případně jej vložit do zásilky s vráceným zbožím).


Adresát (prodávající):
Internetový obchod: https://www.gotberg.cz/cs/obchod
Společnost: Gotberg, a.s
Se sídlem: U Sadu 394, 691 27 Popice
IČ/DIČ: 26914913
E-mailová adresa: gotberg@gotberg.cz


Spotřebitel:
Moje jméno a příjmení:       _________________________________________________
Moje adresa:                      _________________________________________________
Můj telefon a e-mail:           _________________________________________________


Uplatnění práva z vadného plnění (reklamace)


Vážení,
dne ______________ jsem ve Vašem obchodě vytvořil objednávku (specifikace objednávky viz. níže).
Mnou zakoupené zboží však vykazuje tyto vady: (* zde je třeba vadu podrobně popsat):


_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________.
Požaduji vyřídit reklamaci následujícím způsobem: (* zde je třeba požadovaný způsob popsat):


_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________.


Zároveň Vás žádám o vystavení písemného potvrzení o uplatnění reklamace s uvedením, kdy jsem
právo uplatnil, co je obsahem reklamace, spolu s mým nárokem na opravu/výměnu, a následně
potvrzení data a způsobu vyřízení reklamace.


V __________________ dne _______________